^

Zdraví

A
A
A

Trombóza bazilární arterie

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 11.04.2020
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

V moderních podmínkách, patologických onemocnění a onemocnění spojených s narušením normálního fungování srdce, jsou cévy stále častěji pozorovány. Různé patologické stavy cévní lůžka jsou zařazeny na třetí místo v systému obecné morbidity člověka. V souvislosti s podvýživou, stálým namáháním, negativními faktory prostředí se riziko vzniku krevních sraženin nyní výrazně zvyšuje.

Trombóza je tvorba sraženiny (krevní sraženiny) v lumenu cévy. Nejnebezpečnějšími jsou arteriální trombózy. Nejnebezpečnější ze všech známých trombóz je trombóza bazilární tepny.

Pod bazilární arterií se míní arterie, která se tvoří v dolní části medulky oblongata. Zabezpečuje plnou funkci celého mozku. Bazilární artérie se vytváří v místě spárování spárovaných karotid a spárovaných vertebrálních tepen. Je to ona, která je odpovědná za dodávku dostatečného množství kyslíku a živin do mozku. Pomocí bazilární tepny se do mozku přivádí přibližně 70% veškeré potřebné krve. Různé léze, včetně trombózy bazilární arterie, mohou způsobit smrt. V důsledku vývoje trombózy bazilární arterie se může vyvinout mrtvice, která má často smrtelný výsledek.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5], [6]

Epidemiologie

Trombóza bazilární arterie je definována jako syndrom. Tento syndrom je nejčastěji souběžným onemocněním při osteochondróze: každá třetí osoba má trombózu.

Objevuje se u dospělých i dětí. Starší lidé trpí tímto syndromem třikrát častěji než dospělí a 4,5krát častěji než dospívající a děti. U starších a senilních věk zhruba 60% případů skončí s postižením, 10% se smrtí. Zatímco v dětství jsou tyto údaje 15% a 1,5%. Trombóza bazilární arterie se často vyskytuje v kombinaci s takovými onemocněními, jako jsou:

 • Embolismus ve vertebrobilární oblasti - 21%;
 • arytmie v kombinaci s trombózami v jiných částech těla - 25%;
 • ateroskleróza - 21%;
 • přítomnost trombů v dolních končetinách - 16%;
 • upnutí arterií - 6%;
 • silné srážení krve, porušení funkce krevních destiček - 7%
 • jiné patologie - 4%.

trusted-source[7], [8], [9], [10], [11], [12]

Příčiny trombóza bazilární arterie

Hlavní příčinou trombózy bazilární arterie je tvorba trombu ve stěně bazilární tepny. Důvody vzniku trombózy bazilární arterie mohou být následující:

 • Vrozené patologie, jako je abnormální struktura stěn cév, porušení vaskulárního tónu. Také proces trombózy je podporován takovými patologiemi jako je anomálie Kimmerpi, různé hypoplazie, dystonické změny;
 • Vrozené anatomické rysy artérií (abnormální křečivost vertebrálních a hlavních tepen, nedostatečný počet anastomóz v mozku);
 • Zranění různých druhů (sport, domácnost, silniční doprava). Za prvé, nebezpečí představují traumatické účinky, traumatické zranění v oblasti krční límec, occiput;
 • Zánětlivé procesy ve stěnách cév;
 • Arteriální stenóza, která vede k trombu;
 • Aterosklerotické léze cév;
 • Mikroangiopatie, která je výsledkem různých onemocnění;
 • Antifosfolipidový syndrom doprovázený porušení průduchu cév;
 • Porušení biochemického cyklu a hormonálního pozadí;
 • Kompresní poruchy vyplývající z hypertrofie schodiště a krční vertebrální hyperplasie;
 • Komprese bazilární arterie nebo vertebrální tepny hernií, spondylózou a dalšími doprovodnými patologiemi;
 • Antifosfolipidový syndrom doprovázený narušením průchodnosti krevních cév;
 • Porušení biochemického cyklu a hormonálního pozadí.

trusted-source[13], [14], [15], [16], [17]

Rizikové faktory

Pravděpodobnost vzniku basilární trombózy se zvyšuje s těmito rizikovými faktory:

 • Podvýživa vedoucí k ukládání plaků cholesterolu. Nadměrná konzumace potravin obsahujících tuky, olej, cholesterol. Rychlé občerstvení (rychlé občerstvení), nedostatek stravy;
 • Genetická predispozice k trombóze;
 • Porušení základních vlastností krve;
 • Poruchy mikrocirkulace krve;
 • Kardiogenní embolie, malá arteriální embolie
 • Kompletní okluze dutiny cévy, která je výsledkem aterosklerotické stenózy.
 • Dlouho pobytu v nepohodlné pozici.

trusted-source[18], [19]

Patogeneze

V srdci patogeneze trombózy bazilární arterie spočívá reverzibilní narušení funkce bazilární tepny, její vodivost, která vzniká jako důsledek trombogeneze v arteriální vrstvě.

V důsledku toho dochází k porušení funkčního stavu mozku, který je spojen s porušením krevního oběhu v oblasti, která napájí hlavní a vertebrální tepny. Vyvinou se neurologické příznaky. Existuje akutní ischemie mozku.

Závažnost onemocnění a závažnost příznaků závisí na umístění patologického procesu a jeho velikosti, stejně jako na možnosti kolaterálního oběhu.

trusted-source[20], [21], [22], [23], [24], [25], [26]

Symptomy trombóza bazilární arterie

Diagnóza trombózy bazilární arterie je založena na komplexu symptomů, který zahrnuje takové porušení jako:

 • vizuální poruchy (ztráta vizuálního pole, agnosie, slepota, fotopy, rozmazané vidění, vzhled vizuálních obrazů);
 • poškození motorických funkcí oka;
 • porušení vestibulárního aparátu;
 • patologie hltanu a hrtanu funkce (člověk se může cítit nepříjemné pocity v krku, může narušit pocit „boule“ v krku, bolest, křeče a potíže při polykání, chrapot, kašel);
 • vegetativní poruchy: nevolnost, zvracení;
 • poruchy senzorické (citlivosti), poškození kůže;
 • motorické poruchy (pareze, ataxie, porucha citlivosti). Tam jsou také porušení chůze, které mohou být doprovázeny třesem, poklesem svalového tónu;
 • astenický syndrom;
 • psychiatrické poruchy.

Všechny příznaky jsou obvykle rozděleny do dvou kategorií: paroxysmální a trvalá. Paroxysmální příznaky a syndromy jsou pozorovány sporadicky během záchvatů a exacerbací, které se projevují v akutní formě. Trvalé příznaky mají pomalý charakter, pokračují po dlouhou dobu, získají chronickou formu.

trusted-source[27], [28], [29]

První znaky

V případě, že osoba má prudký pokles v ostrosti sluchu, který je kombinován s hlukem v uších, měli byste být opatrní. To může být první známka toho, že proces trombózy v bazilární tepně začal.

Vzhled audiologických poruch, zvýšení intenzity hluku v uchu může naznačovat cerebrovaskulární nedostatečnost.

V počátečních stadiích trombózy bazilární tepny může docházet ke krátkodobé ztrátě sluchu, která je spojena s hlukem v uších. Tito pacienti potřebují zvláštní pozornost, neboť v budoucnu se situace může zhoršit.

Vzhledem k tomu, že bazilární tepna dodává tělu tělo krve - mozku, nelze bolest ignorovat. Zvláště pokud jsou tyto příznaky trvalé a prodloužené, stávají se chronickými a systematickými. Mohou to být také první známky trombózy bazilární arterie.

trusted-source[30], [31], [32], [33]

Etapy

Trombóza basilární fáze se rozvíjí v několika fázích. První etapa je počáteční fáze. V této fázi se objevují prekurzory nebo trombóza, které se nejprve projeví na pozadí obecné slabosti, bolestivých příznaků na zátylku. V této fázi je důležité diagnostikovat trombózu včas a správně, předepisovat správnou terapii, pak je možná příznivá prognóza. Možná ambulantní léčba.

Druhou fází je tvorba trombu. V této fázi se tvoří trombus v lumenu bazilární arterie, lumen arteriálních kontrakcí, je přerušeno dodávání krve do mozku. Stav se zhoršuje. Hospitalizace, hospitalizace je nutná. Potřebujete neustálé sledování od lékaře, abyste předešli mrtvici, komplexní léčbu.

Třetí fází je fáze, ve které je sraženina dostatečně zřetelná a porušuje normální fungování mozku. Při nesprávné a předčasné léčbě jsou možné komplikace ve formě mrtvice, závažné následky včetně postižení a úmrtí. V této fázi neurochirurg potřebuje pomoc, která spočívá v ektomii trombu a obnovení krevního oběhu mozku.

Výsledek terapie závisí na včasnosti diagnostiky, správné léčbě, správně vybraných rehabilitačních opatřeních.

trusted-source[34], [35], [36]

Formuláře

Trombóza bazilární arterie je diagnóza. V ICD-10 je charakterizován jako syndrom, nikoliv jako onemocnění, a je jedním z poddruhů celkové trombózy.

Trombóza bazilární arterie se může projevit následujícími syndromy:

 • Wallenberg-Zakharchenko syndrom (vyskytuje se jako výsledek poškození zadní spodní části mozku);
 • Syndrom Dejerine a Miyar-Goeblera (mediální větve astmatu jsou ovlivněny trombózou);
 • Jacksonův syndrom - vzniká v důsledku poškození přední zóny bazilární arterie;
 • syndromy Benedikta, Webera, ve kterém jsou postiženy zadní mozkové tepny a mezikostní větve bazilární tepny.

trusted-source[37]

Komplikace a důsledky

Trombóza bazilární tepny je nebezpečná, protože může mít vážné následky a komplikace, které často mají smrtící výsledek.

Vzhledem k tomu, že onemocnění je spojeno s tvorbou trombu v bazilární tepně, jeho hlavním nebezpečím je, že se může uvolnit a zcela ucpat nádobu.

V takovém případě nastane mrtvice. Častou komplikací je ischemická mrtvice mozku, která se vyskytuje v oblasti vertebrobasilární pánve. Tato patologie zahrnuje postižení.

Důsledky mrtvice mohou být systematické narušení krevního oběhu, závratě, úplné nebo částečné omezení schopnosti pohybu očí, oslabení očního svalu, nystagmus očních bulvů. Častým porušením je strabismus. Často člověk není schopen hladce chodit, ovládá jeho pohyby ve vesmíru. Pacient se pohybuje jako opilý, zatímco se mohou objevit třesy, paralýza celého těla nebo jednotlivé části těla, ztráta citlivosti.

Důsledky mrtvice mohou být také mentální retardace, izolace, nedostatek socializace, potíže s komunikací a učením, neustálé bolesti hlavy, migréna. V některých případech může dojít k smrtelnému výsledku.

trusted-source[38], [39], [40]

Diagnostika trombóza bazilární arterie

Je poměrně obtížné diagnostikovat trombózu bazilární arterie. Za prvé, tato nemoc může mít mnoho objektivních a subjektivních symptomů. Za druhé, tato diagnóza musí být diagnostikována včas. Zatřetí, onemocnění musí být odlišeno od řady dalších onemocnění, které mají podobnou symptomatologii. Proto je přísně zakázáno samostatně diagnostikovat a provádět samoléčbu. Jakmile se začnete starat o časné příznaky, které by mohly naznačovat trombózu bazilární arterie, měli byste se poradit s neurológem.

Instrumentální diagnostika

Při diagnostice onemocnění je důležité znát příčinu onemocnění. Za tímto účelem se používají instrumentální metody a provádí se laboratorní vyšetřování.

Pro diagnostiku jsou použity následující metody:

 • ultrazvukové dopplerografie. Tato metoda umožňuje určit okluze, rychlost průtoku krve, zvláštnosti pohybu krevního proudu podél tepen verterobrobasilární pánve;
 • Angiografie, s níž můžete studovat vlastnosti arteriálních stěn;
 • Rentgenové vyšetření páteře, které umožňuje zhodnotit celkový stav průtoku krve, tepny;
 • s použitím počítačového tomografu (CT) a magnetického rezonančního imageru (MRI) existovaly příležitosti k vyhodnocení průtoku krve, k identifikaci různých patologií;
 • infračervenou termografií, pomocí které se vyhodnocuje stav jednotlivých orgánů a systémů na základě analýzy tepelného záření;
 • Rheoencephalography, která vám umožní zhodnotit vlastnosti dodávání mozku krví;
 • MR-angiografie, pomocí níž je kanál studován cévním lůžkem.

trusted-source[41], [42], [43], [44], [45], [46], [47]

Analýzy trombózy bazilární arterie

Hlavním typem laboratorní studie je krevní test biochemie, který umožňuje sledovat změny v biochemickém cyklu, identifikovat zánětlivé procesy. Významná může být studie koagulačních vlastností krve a studie její biochemické kompozice. Je důležité posoudit takové ukazatele, jako jsou hladiny glukózy, lipidů.

Také důležité informace lze získat ve studii o koagulaci krve.

trusted-source[48], [49], [50], [51], [52], [53], [54]

Diferenciální diagnostika

Trombóza bazilární arterie musí být odlišena od řady dalších patologií, které mají podobné rysy. Prvním krokem je odlišit od normálního benigní paroxysmální závratě, který může být způsoben nikoliv trombem a porazit konvenční vestibulární různé etiologie. Tyto léze zpravidla nejsou spojeny s oběhovými poruchami. Spolehlivý test, který rozlišuje trombózu od lézí vestibulárního aparátu, je test Hallpike.

Je také nutné vyvrátit existenci pacienta vestibulární neyronita, akutní labyrinthitis, Meniérovu nemoc, gidroposlabirintita, který ve většině případů je komplikací chronického zánětu středního ucha.

Poté se odlišuje od perilymfatické píštěle, která vzniká jako důsledek přeneseného traumatu, operace. Často trombóza bazilární tepna může být zaměňována s neurinomem, demyelinizačních nemocí a regulační hydrocefalus, což je komplex kognitivních poruch.

V některých případech je nutné odlišit od emočních a duševních poruch, které se projevují jako úzkostné, depresivní stavy. Mohou existovat i některé podobnosti s trombózou v různých patologických stavech degenerativní a traumatické povahy, poruchách sluchu, tinnitu.

Při diagnostice musí lékař vzít v úvahu, že podobné porušení se vyskytuje u starších osob. Přibližně jedna třetina starší populace zaznamenává systematický tinnitus. A většina pacientů tvrdí, že mají hluk vysoké intenzity. Tyto pocity zpravidla způsobují velké nepříjemnosti.

V důsledku cerebrovaskulární patologie se mohou vyvinout různé sluchové poruchy. Tyto procesy se vyskytují ve většině případů ve středním uchu. Mohou existovat krátkodobé epizody ztráty sluchu, které lze kombinovat s hlukem v uších.

Kdo kontaktovat?

Léčba trombóza bazilární arterie

Léčba trombózy může být ambulantní a hospitalizovaná. Ambulantní člověk může být léčen v počátečních stádiích manifestace trombózy, v případech, kdy se projevují časné symptomy nebo jejich projevy vůbec nezačaly. V akutní nebo zanedbané fázi jsou lidé nutně hospitalizováni, protože vyžadují stálé sledování a kontrolu zdravotnickým personálem. Hlavním cílem hospitalizace je zabránit mrtvici. Tato forma léčby se nazývá stacionární.

Obvykle se používá komplexní terapie - léky, fyzioterapie. Alternativní prostředky jsou přijatelné, ale je lepší konzultovat s lékařem předem. Pamatujte, že trombóza je poměrně nebezpečná diagnóza. Dokonce i nejmenší chyba nebo nepřesnost vás může stát hodně.

V podstatě je léčba určena příčinou onemocnění a je zvolena individuálně pro každého pacienta. Včasné a správné určení příčiny onemocnění je hlavním faktorem úspěšné léčby.

Léčba léků zpravidla zahrnuje použití vazodilatačních léčiv (vazodilatancia). Tyto léky zabraňují okluzi. Často se používá na jaře a na podzim. Dávky jsou nejprve malé, pak se postupně zvyšují.

Také předepsané antiagregační činidla jsou léčiva, která převádějí krev do více kapalné frakce, protože její koagulace je významně snížena, což naopak brání tvorbě trombů. Komplexní terapie zahrnuje metabolické a nootropické léky, které zlepšují funkční procesy v mozku. V případě potřeby lze předepsat antihypertenzivum.

Doporučuje se používat léky, které mají systematický účinek. Používají se anestetika (pokud je potřeba), hypnotika, antidepresiva. Pokud je to nutné, předepište léky proti závratě, antiemetikům.

Léky používané k trombóze bazilární arterie

Nejdříve je zapotřebí léků, které umožní plné fungování mozku a maximálně využít jeho funkčních a energetických rezerv. Odstraní symptomy, odstraní syndrom bolesti. Přípravky jsou relativně bezpečné, vyžadují dlouhodobé používání. Hlavním opatřením je dodržet dávkování, režim užívání léku. Doporučuje se poradit se s lékařem, zejména pokud je kombinace užívána s jinými léky a postupy. Nežádoucí účinky a případy předávkování jsou vzácné. V některých případech může být pacient závrat, může zvracet, způsobit hluk v uších. Někdy se objevuje zakalení vědomí.

Doporučuje se užívat lék nicergolinu. Dávka závisí na charakteristikách pacienta. V průměru by měla být použita dávka 5-10 mg. Počet recepcí je tři za den.

Účinná droga, jako je cinnarizin. Počáteční příjem by měl být od minimálních koncentrací - 12,5 mg ráno, oběd a večer. Postupně se dávka zvyšuje na 25-50 mg najednou. Lék by měl být užíván po jídle.

Dalším lékem, který lze doporučit pro trombózu bazilární arterie, je pyrocetam. Aplikujte je na 0,8 g. Užívejte lék, jakmile se probudíte, během dne a před spaním. Doba přijetí je 2 měsíce.

Můžete také doporučit cerebrolysin. Toto léčivo se používá pro 5-10 ml intravenózně. Průběh terapie se pohybuje od 5 do 10 injekcí.

trusted-source[55], [56], [57], [58]

Vitamíny doporučené pro trombózu

Hlavní vitamin, který se doporučuje pro trombózu bazilární arterie, je vitamin C, který má antioxidační vlastnosti. Zpevňuje a čistí stěny cév, zředí krev, zabraňuje hromadění krevních destiček. Je třeba konzumovat 500-1000 mg denně. Průběh léčby je 2-4krát za rok, po dobu 30-35 dnů.

Vitamin D. Doporučuje se používat v dávce 35-45 mcg denně. Tento vitamín zlepšuje průtok krve, zvyšuje lýzu trombocytů.

Doporučuje se používat vitamíny B v dávce 3-4 mcg denně, kurz je přibližně 1 měsíc. Tyto vitamíny posilují stěnu cév, zvyšují průtok krve, snižují riziko tvorby krevních sraženin.

Chirurgická léčba trombózy bazilární arterie

V případě, že farmakoterapie a fyzioterapie jsou neúčinné, je použita chirurgická metoda. Je zaměřen na mechanické odstranění trombů a omezení postižené oblasti z celkového průtoku krve (endarterektomie). Také chirurgická metoda může být zaměřena na zlepšení průtoku krve. Obvyklým typem chirurgického zákroku je angioplastika, během níž se do bazilární arterie vloží speciální stent, čímž se zamezí zúžení lomů tepen. To pomáhá normalizovat krevní oběh.

Používají se přímé a endovaskulární metody. Metoda je vybrána po předběžném vyšetření a je určena velikostí a znaky patologie, lokalizace a závažnosti patologického procesu a stavu toku krve.

Pooperační léčba a zotavení pacienta jsou také prováděny. Po operaci se hlavní léčba právě začíná. Vyžaduje dlouhou cestu terapie a rehabilitace. Léčba zahrnuje zpravidla boje s otokem mozku, trombózou. Je také nezbytné normalizovat rovnováhu vody a elektrolytů a aplikovat různé symptomatické léčebné prostředky zaměřené na eliminaci symptomů.

Po odstranění hlavních symptomů a normalizace stavu je nutné aplikovat terapeutické cvičení. Cvičení jsou také vybírána individuálně. Doporučuje se absolvovat kurz manuální terapie, fyzioterapie. Osvědčená akupunktura.

Fyzioterapeutická léčba

Fyzioterapie znamená ruční terapii, hirudoterapii, reflexní terapii, magnetoterapii, nosit korzet krční. Je také užitečné navštěvovat masážní kurzy a kurzy fyzioterapie. V komplexu je předepsána jedna nebo několik metod, v závislosti na individuálním průběhu onemocnění, zdravotním stavu.

Alternativní léčba

Alternativní činidla mohou být velmi účinná při léčbě trombózy bazilární tepny. Pouze kombinace terapie předepsané lékařem a alternativními léky může přispět k úspěšné léčbě a překonání nemoci. V případě pochybností je vždy lepší konzultovat lékaře.

Česnek. Při trombóze je krev kondenzována (z tohoto důvodu vzniká trombus). Česnek zkapalňuje krev a tromby se tudíž tvoří méně často. Vezměte 3 velké hlavy česneku, projděte mlecím strojem na maso nebo vymažte pomocí pochvy. Výsledná hmota se přenese do nádoby a dá se na chladné místo. Nechte to trvat po dobu 3 dnů, zatížení. Do výsledného extraktu přidejte z čerstvě vymačkaného citronu stejné množství šťávy, med. Použijte asi 15 gramů kalu (večer). Uchovává se v chladničce.

Konský kaštan. Jedná se o nástroj, který pomáhá snižovat srážení krve. Vezměte asi 500 g semen kaštanu. Neoddělujte odlupování. Vyčistěte. Nalijte 1,5 vodku. Trvejte na drogu po dobu jednoho týdne, pak napněte. Pijte asi 5 g infuze, půl hodiny před začátkem jídla. Trojnásobné použití stačí.

Hloh. Má vazodilatační vlastnosti. Sbírejte asi 20 g hloh ovoce, nalijte sklenici vroucí vody. Uchovávejte ve vodní lázni asi 3 minuty. Poté, co trvá na tom, že náprava je asi půl hodiny. Pijte 15 gramů ráno, na oběd, večer.

trusted-source[59], [60], [61], [62]

Bylinné ošetření

Doporučuje se používat tyto bylinky: kopřivu, kopřivu, ořech, běžný chmel.

Infuze kopřiv. Způsob přípravy je následující: 1 polévková lžíce listů kopřivy + 250 ml vroucí vody. Nechejte pivo vařit půl hodiny. Pak filtrujte. Pít 60-70 ml ráno, odpoledne a večer.

Acacia bílá se používá ve formě alkoholických infuzí, externě. Způsob přípravy: 60 g akáciové barvy se naplní sklenicí vodky a trvá 7 dní. Poté se protřepte v zanícených oblastech žil a tepen v týlu.

Ořechový les se používá ve formě infuze. Používejte kůru a listy. Pro přípravu infuze by se 15 g jemně nasekaných nebo otřených listů a kůry mělo naplnit sklenicí vroucí vody. Poté zahřejte na vaření. Dávají příležitost vařit hodinu. Pak by měl být filtrován. Naneste do poloviny šálku 2 krát denně.

Kužely chmele se používají ve formě odvaru. Kuželky jsou rozdrceny. 15-30 g kužele nalijeme 250 ml vroucí vody, zahříváme 15 minut na vodní lázni a filtrujeme. Pití 125 mg třikrát denně.

Homeopatie s trombózou bazilární tepny

Homeopatické léky na trombózu bazilární arterie se používají k čištění cév, zředění krve, eliminaci toxinů, předcházení trombóze. Metoda je užitečná a relativně bezpečná, protože vedlejší účinky se vyskytují zřídka.

V případě předávkování, nevolnosti, zvracení, závratě nebo ospalosti může dojít. Bezpečnostní opatření - neužívejte bez předchozí konzultace s lékařem, pozdní fáze trombózy, po operaci (pokud lékař neuvedl tyto prostředky do komplexní terapie).

Doporučují se následující nástroje:

Mami. Doporučuje se používat mumii uvnitř (balzám středoasijských hor). Vezměte 0,2 g 2krát denně před jídlem. Strávte 2-3 kurzy po dobu 10 dnů. Přerušení mezi kurzy - 5-10 dní.

Bylinná sbírka "Kytice Altai". Pro přípravu použijte následující složky:

 • Badan tolstolisty (černé listy) - 2 díly
 • Zlatý kořen - 1 díl
 • Kopečnik zapomněl - část 1
 • Listy z brusinky - 1 díl
 • Listy borůvky obyčejné - 1 díl
 • Listy vrbového čaje - část 1
 • Řezové listy - 1 listy
 • Thymus hora - 0,5 díl.

K přípravě 30-45 g látky se vlije 1000 ml vroucí vody, což umožňuje 20 až 30 minut infuze. Pijte 400-600 ml denně.

Můžete přidat med.

Čínská šťáva z magnólie. Vezměte si uvnitř 15 g na sklenici čaje dvakrát nebo třikrát.

Šťávová šťáva je krvavě červená. Vezměte si 30 g na půl hodiny před jídlem, ráno a před spaním.

Prevence

Může se zabránit trombóze bazilární arterie, proto je nutné dodržovat preventivní opatření této choroby. Abyste zabránili trombóze, musíte dodržovat dietu, správnou výživu. Musíte jíst méně tučné, smažené potraviny, které obsahují cholesterol, mastné kyseliny. Nemůžete jíst rychlé občerstvení. Je nutné jíst více mořských plodů, česneku, bobulí, citrusových plodů. Také je třeba zahrnout do stravy více zeleniny, zejména rajčat, sladké papriky.

Potřebujete méně soli.

Ze špatných návyků je nutné odmítnout. Kouření, alkohol zhoršuje nemoc.

Zvyk by měl zahrnovat stálou fyzickou aktivitu. Zvláště užitečné terapeutické cvičení.

Je nutné průběžné monitorování krevního tlaku. Nemůžete dlouho sedět v nepohodlném postavení.

Koupání je také užitečné. Bazén by měl být navštíven alespoň 2krát týdně.

Pravidelně je nutné provést preventivní vyšetření, preventivní léčbu.

trusted-source[63], [64], [65], [66]

Předpověď

Výhled je ve většině případů nepříznivý. Může být přínosné, pouze pokud jsou dodržována všechna doporučení lékaře, správná léčba, komplexní léčba a včasná diagnóza.

Při absenci správné léčby nečekejte na příznivou prognózu. Stav pacienta se neustále zhoršuje. Může dojít k ischemickým záchvatům, které se každý den zvyšují. Nakonec se rozvíjí mrtvice, discirkulární encefalopatie, která končí nevratným poškozením mozku.

trusted-source[67], [68], [69], [70]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.