^

Zdraví

Duševní zdraví (psychiatrie)

Hypománie

Hypománie je zjednodušeně řečeno dlouhodobá mírná agitovanost bez známek psychózy, ale stále mimo přijatou normu.

Závislost na psychologovi

Psychická závislost, také známá jako psychická závislost, označuje stav, kdy se člověk stává emocionálně nebo psychicky závislým na určitém chování, jednání nebo látce.

Závislost na ketaminu

Ketamin je lék původně používaný jako anestetikum a lék proti bolesti, ale má také psychoaktivní vlastnosti a může způsobit různé účinky, když je použit neúmyslně, včetně změněného vědomí a vnímání.

Závislost na lécích

Závislost na lécích je stav, kdy má osoba fyzickou a/nebo psychickou potřebu pravidelně užívat určité léky, bez ohledu na to, zda má či nemá zdravotní indikaci k jejich užívání.

Jak alkohol ovlivňuje reakční dobu řidiče?

Alkohol má negativní vliv na reakční dobu řidiče.

Stupně alkoholismu

Stupně alkoholismu se obvykle určují podle toho, jak moc alkohol ovlivňuje život, zdraví a sociální vztahy člověka.

Jaké jsou příčiny alkoholismu?

Alkoholismus, stejně jako jiné formy závislosti, je multifaktoriální stav, který se obvykle vyvíjí v důsledku různých faktorů.

Energetická závislost

Závislost na energetických nápojích, také známá jako závislost na energetických nápojích, je stav, kdy se člověk stává psychicky nebo fyzicky závislým na užívání energetických nápojů.

Závislost na sociálních sítích

Závislost na sociálních sítích je vážný problém, který vyžaduje pozornost a léčbu, zvláště pokud začne ovlivňovat kvalitu života a sociální funkčnost člověka.

Závislost na prášcích na spaní

Závislost na prášcích na spaní (nebo závislost na prášcích na spaní) je stav, kdy se člověk stává fyzicky nebo psychicky závislým na drogách nebo jiných prostředcích používaných ke zlepšení spánku nebo k boji proti nespavosti.

Pages

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.