^

Zdraví

Výzkum systému hemostázy

Míra koagulogramu

Norma koagulogramu je velmi důležitá. Faktem je, že analýza by měla odpovídat některým přijatelným údajům. Jakákoli odchylka poukazuje na přítomnost problémů v lidském těle. Další podrobnosti o tomto problému naleznete níže.

Koagulogram

Coagulogram je typ krevního testu. Je prováděn výhradně za účelem studia schopnosti srážení. To je dnes velmi naléhavá otázka.

D dimer

Když se fibrinové vlákna štěpí, vytvoří se fragmenty-D-dimery. Při stanovení obsahu D-dimerů pomocí specifických antisér lze posoudit, do jaké míry je v testované krvi exprimována fibrinolýza, ale ne fibrogenolýza. Zvýšený obsah D-dimerů - je jedním z hlavních markerů aktivace hemostatického systému, jak se odráží jak tvorbu fibrinu o studium krve a jeho lýze.

Produkty degradace fibrinogenu / fibrinu

Produkty degradace fibrinogenu / fibrin jsou vytvořeny v těle k aktivaci fibrinolýzy systému (interakce plazminu s fibrinogenu a fibrinu), který se vyvíjí v závislosti na tvorbě intravaskulárního fibrinu. Produkty degradace fibrinogenu / fibrinu mají účinek antitromboplastinu, antitrombinu a antipolymerázy.

Alpha 2 antiplasmin

Alpha2-antiplasmin je hlavní rychle působící inhibitor plazminu. Potlačuje fibrinolytickou a esterovou aktivitu téměř okamžitě. Jeho mechanismus účinku je založeno na tom, že brání adsorpci plazminogenu k fibrinu, čímž se sníží množství generovaného plazminu na povrchu sraženiny a tím dramaticky zpomaluje fibrinolýza.

Plazminogen

Plasminogen (profibrinolyzin) je inaktivní prekurzor enzymu plazmin (fibrinolyzin). Stanovení plazminogenu je rozhodující pro posouzení stavu fibrinolytického systému.

Protein S

Protein S je plazmatický glykoprotein závislý na vitaminu K. To cirkuluje v krvi ve dvou formách: volný (40%) a spojený s C4 složkou komplementu (60%). Jsou v dynamické rovnováze, ale je aktivní pouze volná bílkovina. Protein S je kofaktor proteinu C v procesu inaktivace faktorů srážení faktorů Va a VIIIa.

Bílkoviny C.

Protein C je glykoprotein krevní plazmy závislý na vitaminu K. Je syntetizován v játrech jako inaktivní proenzym, který pod vlivem thrombinem trombomodulin komplexu je přeměněn na aktivní formu. Aktivovaný protein C - antikoagulační enzym selektivně inaktivaci faktorů Va a Vlila jejich hydrolýzou v přítomnosti ionizovaného vápníku, fosfolipidů a kofaktor - proteinu S, čímž se zabrání přenosu protrombin na trombin.

Aktivní doba srážení (ABC)

Metoda pro stanovení aktivovaného srážecího času (ABC), umožňuje ovládání a nastavení úrovně heparinizaci pacienta během provozu umělých orgánů (srdce-plíce, umělé ledviny, játra, hemosorbtion) počet neutralizační dávka protaminsulfát a posoudit úplnost neutralizaci heparinu.

Heparin v plazmě

Heparin je sulfátovaný polysacharid, syntetizovaný v žírných buňkách, nepronikuje do placenty. Hodně z toho se nachází v játrech a plicích. Antitrombin III se stává okamžitým antikoagulantem. U fibrinogenu vytváří plazmin a adrenalin komplexy s antikoagulačním a fibrinolytickým účinkem.

Pages

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.