^

Zdraví

A
A
A

Agrafie

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 11.04.2020
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

Schopnost vyjadřovat myšlenky na papíře a správně psát slova kombinuje několik funkcí: řeč, vnímání informací a motor. Porušení této schopnosti až do úplné ztráty při zachování motility ruky a intelektu se nazývá agraphy (doslovně - negace dopisu).

trusted-source[1]

Epidemiologie

Lékařská statistika naznačuje, že u dospělých je často zaznamenána řada forem dezorganizace psané řeči jako zvláštní projev širšího afázie nebo kognitivních poruch. Nejběžnějším rizikovým faktorem pro zhoršení je akutní cerebrovaskulární nehoda. Každoročně se tato diagnóza hospitalizovala z 460 na 560 lidí na každých 100 000 obyvatel planety.

Jako zvláštní formě izolovaných vrozených vad řeči a psaní, s odkazem na nemožnost neustálého čtení a zápis dítěte, a to navzdory skutečnosti, že všechny ostatní duševní funkce jsou normální, nebo mají malé odchylky, včetně inteligence. Ačkoli jsou samozřejmě takové vady mnohem častější u mentálně retardovaných dětí s dědičně zatíženou rodinnou anamnézou - dětmi psychopatů, epileptiky, alkoholiků.

trusted-source[2], [3]

Příčiny agrární

K výskytu částečné nebo úplné ztráty již vytvořené písemné řeči vede k rozpadu duševních funkcí spojených s jeho implementací a kontrolou. Tato patologie je izolovaná, prakticky není nalezena. V podstatě je agrafie součástí komplexu symptomů pro řečové poruchy a nikoli ani přední. Příčinou různých změn v neschopnosti psát je lokalizace poškození mozkové kůry. U lézí zadní část II čelní gyrus dominantního polokoule lze vidět izolovat Agraphia, patologický proces na hranici rohu a druhým výsledky okcipitální gyrus v kombinaci s Alexa (porušení schopnost číst a vnímat starý). Léze v temenní, týlní oblast Agraf příčiny jako symptom motorového afázie a na hranici první časové gyrus s supramarginal - vedou k významné porušení písemně.

Tyto oblasti mozku, může dojít k poškození v důsledku nádorů, traumatické poškození mozku, zánětlivé procesy infekční a neinfekční povahy, krvácení a ischemické cerebrovaskulární choroby, intoxikace různé geneze, neurochirurgických operacích.

trusted-source[4], [5], [6]

Rizikové faktory

Rizikové faktory pro agraphia v dětství: prenatální poškození mozku v důsledku abnormální těhotenství matky, porodní asfyxie, porodní trauma, závažných infekčních onemocnění v poporodním období.

trusted-source[7], [8], [9],

Patogeneze

Patogeneze agrigie je spojena s poruchou z jakéhokoliv z výše uvedených důvodů pro interhemisférickou organizaci duševní činnosti. Řeči procesy jsou řízeny dominantní hemisféru a jsou opatřeny společným koordinovaným postupem tylnolobnyh, časových a perednezatylochnyh nizhnetemennoy oblastí mozkové kůry, když porážka narušil schopnost používat psaný jazyk.

Patogenetickými vazbami tohoto poměrně složitého procesu mohou být různé poruchy mozku a v důsledku toho se může projevovat v různých formách, které by měly být brány v úvahu při obnovení schopnosti prezentovat řeč na papíře.

  1. Porucha řeči, jeho absolutní vlastnictví, neschopnost analyzovat události a soudržně vyjádřit své myšlenky nahlas způsobit verbální agraphia, jako symptom motoru nebo smyslové poruchy syndrom již generovány řeč (afázie). Obvykle odpovídají poškození mozkové kůry v oblasti horních temporálních, zadních čelních nebo dolních částí koruny.
  2. Porušení smyslového a gnostického vnímání a jejich interakce způsobuje gnostické (neverbální) agrární. Jsou to příznaky syndromu zhoršeného vnímání (sluchové, optické, prostorové, jejich kombinace). Obvykle odpovídají lézemi kortikálních oblastí v oblasti koruny a occiputu.
  3. Porucha jemných pohybových schopností rukou, různé typy jejich přiměřeně koordinovaných činností (poruchy přepínání, mobilita atd.), Stejně jako motivace, regulace, kontrola jejich činnosti způsobuje agrárníkům jako poruchu účelového chování. Odpovídá lézi frontální kůry levé hemisféry mozku.

trusted-source[10]

Symptomy agrární

První známky nemoci se projevují, když člověk potřebuje něco napsat. Správně si vezme pero nebo tužku v ruce a nemůže si vzít jen jedno písmeno a reprodukovat je na papíře, nebo nemůže připojit dopisy do slabiky a slabiky do slov. Někdy text napsaný nebo zkopírovaný pacientem je zrcadlově symetrický - tato forma je typická pro leváky. Agraphia mohou být vyjádřeny v nekonečné opakování stejné kombinace abecedním - tisku nebo psaní alfanumerický slovní gibberish postrádá smysl, - odstavec.

V jednoduché fázi onemocnění pacient píše s chybami a opomenutím, ale čitelným textem. Možná, i když to není vždycky správné, zkopírujte nebo napište diktát. V těžkých formách - agrárníci nemohou rozmnožovat žádné písmena, psát žádné kruhy nebo pomlčky, někdy správně psát dopisy, nesmí je kombinovat do slabik a slov.

Existují různé typy porušení písemného jazyka. Izolovaná agapie je extrémně vzácná, zpravidla je kombinována s alexií - poruchou sémantického vnímání, porozumění a retencí v paměti vzpomínaných informací. Někdy dochází k přerušení pouze plynulosti čtení, v těžkých případech pacient nerozpoznává písmena a nemůže je dát do slov, zraňuje vizuálně podobné písmenové symboly. Alexia a agraphy - jsou součástí komplexu příznaků různých typů porušení řečových funkcí (afázie).

Pokud agraphia - je ztráta schopnosti psát, dysgrafie u dětí - je neschopnost nebo velké potíže v procesu zvládnutí dopis, vyjádřený v dopise konstantní chyby v nepřítomnosti sluchových vad a mentální retardace. Za normálních okolností tato obtíž s psaným jazykem je neoddělitelně spojeno s neschopností zvládnout čtení (dyslexie). Velkou roli při vzniku těchto patologií je dána dědičností.

Sekundární dysgrafie a dyslexie u dětí patří písmena nepořádek a čtení, v případě, že dítě není schopno se vyrovnat se stresem v základní škole, nedrží v časovém rámci rychlosti čtení, dělat chyby v písemných prací nebo nemají dobrou sluchový paměť, nemůže pronést daný Text. Sekundární dysgrafie a dyslexie u dětí není považováno za patologické.

Disgrafie u dospělých - částečná nebo úplná neschopnost psát, zvažovaná v komplexu symptomů různých typů afázického syndromu.

Nevěřící Poruchy jsou často kombinovány s sebou, takže agraphia (neschopnost psát) může dojít současně s dyskalkulie - porušení vnímání čísel, ztráta příležitostí, aby zvážila a dělat aritmetické operace. Pacient si nemůže pamatovat a zaznamenávat nejen abecední, ale i digitální sérii, není možné porovnávat číselné hodnoty. Někdy se onemocnění projevuje jako neschopnost produkovat specifický aritmetický efekt, například když pacient může odečíst čísla, ale přidání mu nezpůsobuje potíže. Buď osoba nevníma čísla, ve kterých je nějaká konkrétní postava, například "5".

Často neschopnost číst a psát je doprovázena porušením ústního projevu, ztrátou schopnosti číst. S lézemi časové zóny se ztrácí akustické vnímání, okcipitální - vizualizace, předfrontal - plánovací a kontrolní funkce.

Motorické akné vznikají, když jsou narušeny funkce hřbetních frontálních kortikálních oblastí mozku. Je rozdělena na eferentní, když je narušena kinetická základna ústní řeči, tj. Schopnost vyslovovat úplně slabika a slova. Současně pacient sleduje nedodržování potřebné abecední sekvence ve slabinách a slovech při psaní samotných abecedních znaků, které netrpí. A aferentní, když pacient nerozlišuje mezi jednotlivými zvuky, které jsou blízké výslovnosti - výkonu artikulárních pohybů.

Příznaky eferentní motorické agrární jsou v písemném textu hodně chyb, až do celkové neschopnosti psát. Osoba může psát velice pomalu, v pozměněném rukopisu s úhlym nekondenzovaným písmem. Existují permutace a opomenutí dopisů, opakování slabiky a slov, v textu jsou nedokončené slova, struktura věty je rozdělena, pochopení jejího významu. Při závažné porážce nemůžou pacienti psát nic kromě řečových stereotypů (jméno, příjmení, adresa, země pobytu atd.).

U pacientů s aferentní formou je narušena kinetická základna řečových motorických dovedností. Často se vyskytuje v symptomatickém komplexu motorické afasy. Tento typ agrární tvorby je charakterizován ztrátou pocitu artikulačních hranic při diferenciaci zvuků, které jsou podobné při reprodukci. Charakteristické příznaky: nahrazení při psaní slov a věty některých dopisů jinými, což znamená zvuky s podobnou technikou artikulační reprodukce; chybějící písmena označující konsonantní zvuky na jejich soutoku nebo samohláskách; Uprostřed slov mohou být slabiky vynechány. Tento druh agrárního umění je charakterizován porušením všech druhů dopisu, s výjimkou přepsání textu. Nejvíce narušený je proces psaní pod diktát a vyjadřování myšlenky na papíře. Automativnost dopisu prakticky chybí. Typické úplné nebo částečné nedorozumění významu písemného textu však víceméně zachovává lineární jednotku řeči a uspořádání zaznamenané fráze.

Amnestická nebo čistá agra se objevuje, když pacient nemůže porovnat zvukovou jednotku jazyka s jeho obrazem na papíře. V textu napsaném uchem nebo samostatně jsou hrubé gramatické chyby, zmeškané dopisy jsou ve slovech, ve frázích chybí slova, interpunkce je narušena. Věty lze psát zprava doleva (zrcadlené). Nejčtenější text je získán přepisem.

Senzorické Agraphia konjugát s poruchou vnímání zvuků spojených s zvukorazlicheniya poruchy (senzomotorické vady mechanismu akustické vnímání hlásek), a v důsledku toho, hlavním příznakem této formy nemoci je neschopnost psát obecně a hlavně diktát. Self Dopis také přestávek může být částečně zachována schopnost přepsat texty, ale automatismu této akce zmizí a pouze možnost kopírovat jeden dopis. U pacientů odhalila kompletní neschopnost psát, nebo hrubý kapacitu tohoto onemocnění. Idiogrammnoe dopis může zůstat pod mírným lézí textu hojně naplněné abecední sekce, při výměně dopisů dojde kinestaticheskomu základ (to znamená zvuky rád reprodukovat). Tento typ agraphia je obvykle součástí syndromu příznaků senzorické afázie - poruchy aktivní řeči a nezávislé dopisy, stejně jako jeho vnímání a porozumění.

Někteří specialisté vymezují jinou formu agrárně-akustické-mnezi, která vyplývá z určitých morfologických rysů struktury II temporálního gyru levé hemisféry. Jedná se o nedostatečně studovanou patologii a ne všichni odborníci souhlasí s její izolací v samostatném typu agrafie.

Akustické agraphia amnestická porucha je charakterizována vyšším organizace procesu psaní. Příznaky tohoto typu je subjektivní pocit pacienta, že nemůže psát. Porušena není dovednost psaní, a jeho úroveň, ztratili automatismus procesu, pacient je zcela schopen psát své vlastní, i když jeho schopnosti nejsou ovlivněny a vnímání zvuku pořadí není rozbité. U pacientů s informačním vnímání jednorázového (simultánní) je nahrazen krok za krokem (po sobě jdoucích), rozšířen v čase. V případě porušení tahová akční obrázku tselostnostnaya slyší nebo čte text nesedí. Pacient je narušen objem vnímání zvuku, mate názvy akcí a předmětů, opakování, je zmatek znaky abecedy, zatímco on zachránil jiné formy vnímání, pozornost není rozbité, celkovou motivaci, zaostření a verbální chování.

S touto formou psaní je psaní textů vědomé, libovolné a velmi pomalé. Typické chyby v psaní nejsou úplná slova, nahrazení částí slova.

Aprakticheskaya agrai se vyskytuje obvykle v myšlenkové formě poruchy řeči. V tomto případě pacient ztratí své dovednosti na obvyklé systematické a uskutečňuje určité cíle. Nemůže si vzpomenout, jak si vyzvednout pero, a další kroky nejsou pro něj známy. Vzhledem k tomu, že došlo k porušení samotné motorické organizace procesu psaní, jsou porušeny všechny druhy písemných projevů, a to ani jednoduché kopírování není možné. Text je získán s hrubými zkresleními, prostorový poměr jeho prvků je narušený, u těžkých pacientů místo písmen jsou získány jen chaoticky uspořádané pomlčky. Hranice mezi okrajovým gyrusem a hranatým okrajem je v tomto případě zasažena, mnohem méně často tato forma agrigie doprovází ložiska v zadní části II čelního gyru.

Optická a prostorová agra je optikou optiky, která ovlivňuje vizuální obraz písmena odpovídající určitému zvuku a jeho prostorové podobě. Kromě tohoto druhu jsou také izolovány optické, opto-kompozitní, aprakto-gnostické formy patologie. Druhá je extrémně vzácná. Všechny čtyři druhy jsou spojeny skutečností, že grafický obraz zvuku není vnímán jako vizuální objekt s zachováním zvukové vnímání.

Takové formy agraie odpovídají ohniskám v dolních částech parietální oblasti mozkové kůry. To narušuje vizualizaci obrazu a jeho porovnání s grafickou formou. Pacient může slyšet a rozlišovat zvuky, ale nelze reprodukovat na papír dopis, že je velmi obtížné vzhledem k image prostorově orientovaná abecední znaky, z nichž jsou většina v abecedě. V symptomatologii existují prostorové deformace písmen, jejich prvky a kombinace, potíže při výběru požadovaného dopisu.

Optická agapie se liší od předchozí formy onemocnění v tom, že pacient vůbec nezapamatuje na vizuální obraz písmena označujícího určitý zvuk, je porušení uznání vizuálního obrazu písmenného symbolu. Charakteristické příznaky jsou nahrazení dopisů, podobné vzhled, dlouhé hledání požadovaného dopisu, velmi pomalý a libovolný písemný projev. Pro optické formy onemocnění je často ještě možné napsat, například, pouze vytisknout nebo naopak, ručně, není-li přechod z jednoho typu do jiného dopisu.

Opto-mental agraphia - porušení odráží v tom, že pacient pamatuje vzhled znaky abecedy, může psát, ale nemůže si jejich význam a odkazuje na stávající zvuky, ale ne jejich odpovídající písmena. Tato forma agapie je obvykle symptomem amnestické afázie, při níž pacient nemůže vzpomenout na jména objektů.

Apraktoagnostická agra je charakterizována zkreslením psaní písmen, zatímco grafém je zachován.

Kdy porušování psychologické aktivity mohou vyvinout tyto typy agraphia jako dynamické, když je příkaz porušil strukturování věty, odpovídající slova a věty uvnitř textu a sémantiky, pokud se objeví potíže při použití složitějších logických gramatických konstrukcí, které přenášejí významové odstíny, porovnávání a další. S takovými poruchami je písemná řeč na nejvyšší úrovni své organizace porušována jako prostředek vyjadřování myšlení. Nedochází k porušení senzorických a pohybových schopností psaného projevu.

trusted-source[11], [12], [13]

Komplikace a důsledky

Vzhledem k tomu, ztráta schopnosti psát, částečné nebo úplné, vyvolané patologické procesy vznikající v mozkové kůře, důsledky i malých známek agraphia mohou být velmi závažné. Proto první příznaky písemných poruchy jazyka by mělo být důvodem k vážnému zkoumání mozku, protože může signalizovat přítomnost vzniku nádoru, ischemické microstroke procesů, včasná léčba může vést k úplnému obnovení funkce, a běží proces s sebou nese zhoršení, postižení a dokonce úmrtnost. Člověk, který ztratil možnost psát texty, výrazně snížené sebevědomí, kvalita života, pravděpodobnost nalezení zaměstnání a vést samostatnou nezávislou existenci.

trusted-source[14], [15]

Diagnostika agrární

Prokázat, že pacient ztratil v libovolné funkci, schopnost používat písemný jazyk nepředstavuje žádné zvláštní potíže. Po prozkoumání pacientových stížností je požádán, aby provedl testy na dopis pod diktátorem, přepisem, nezávislým a idiogramem. Analyzují se schopnosti pacienta a typy chyb provedených během testu.

Nejsou zkoumány pouze procesy řeči pacienta. Stav motorických a kognitivních funkcí je nutně komplexně vyhodnocen.

Je mnohem obtížnější zjistit příčinu vzniklé patologie. Někdy leží na povrchu, jestliže příchod agrije byl předcházen traumatem, závažnou infekcí, v jiných případech by měly být objeveny skryté příčiny. Při zjišťování příčin a hloubky vznikající patologie se používají laboratorní a instrumentální diagnostické metody.

Pacientovi jsou přiděleny klinické testy. Nemohou specifikovat přímou příčinu agapie, ale jsou nezbytné pro posouzení celkového stavu pacienta a pro identifikaci zánětlivých, intoxikačních procesů, souběžných onemocnění.

Moderní instrumentální vyšetření - elektro a echo-encephalography, x-paprsky lebky, studium průtokem krve v cévách mozku (rheovasography), magnetická rezonance nebo počítačová tomografie, v případě potřeby s použitím kontrastu, pomůže určit polohu mozkové kůry lézí.

trusted-source[16], [17]

Diferenciální diagnostika

Diferenciální diagnóza se provádí v závěrečné fázi průzkumu. Kombinace údajů anamnézy jsou považována z hlediska stanovení mozkové patologie, která způsobila porušení písemného projevu.

Kdo kontaktovat?

Léčba agrární

Proces obnovení schopnosti psát je vícestupňový a vícesložkový. Nejdříve je léčeno hlavní onemocnění, někdy je nutná chirurgická intervence. Pacient je registrován specialistou v psychiatrii nebo neurologii, absolvuje léčbu. Současně jsou přiděleny třídy s řečníkem, který pomocí speciálních cvičení obnovuje práci míst mozkové kůry. Zvláštní jsou zejména hudební studia - zpěv, hudební nástroje. Vyvíjejí (opravují) jemné motorické dovednosti rukou a prstů. Logopedická rytmika, diktování, prezentace, čtení - takové pravidelné třídy, a to jak individuální, tak kolektivní, jsou velmi účinné, zvláště pokud je problém včas ošetřován odborníky.

Léčebná terapie je určena především k zajištění výživy mozkových buněk, k zastavení růstu zaměření ischémie a obnovení krevního oběhu v této oblasti.

Pro obnovení funkcí mozku může být jmenován  Cereton. Aktivní složkou léčiva je cholinalfoscerát. Poté, co v těle, je převeden na požadovanou pro normální fungování acetylcholinu nervového systému (interneuronal pulzní vodič) a stavební materiál pro poškozené membrány neuronů - fosfatidylcholin. Obnovené zhoršení cerebrálního oběhu a funkce nervových zakončení. Působení léku je v zrychlení impulsy mezi neurony a regeneraci poškozených buněčné membrány, které patrný eliminovat reaktivní sedaci pacienta, pro zlepšení jeho paměti, koncentrace, schopnost se učit. Neurologické příznaky zmizí a stereotypy chování se zlepšují.

Lék je eliminován hlavně plicemi s vydechovaným oxidem uhličitým (asi 85%), zbytek se vylučuje ledvinami a střevami. Jako lék na zotavení se kapsle užívají půl roku, zatímco ráno se doporučuje spolknout dvě kapsle, během oběda - ještě jednu. Lék je doporučen pro dospělé pacienty. Nemusí být užíváno těhotnými a kojícími ženami as alergiemi na přísady. Nejčastější nežádoucí reakcí po podání je nevolnost, dyspeptické a neurologické poruchy.

Pro obnovení rušivých následků mrtvice, intoxikace, poranění a operace, duševních funkcí jsou používány jiné léky s nootropními vlastnostmi. Například  Nootropil  (aktivní složka je piracetam). Léčivo reprezentován souborem synonyma (Tserebropan, Tsiklotsetam, Entsefaluks, Eumental, Nootsefal, piráti Pirroksil, Euvifor, Neutrofin, Nootsebril, Norotrop a další). To má pozitivní vliv na metabolické procesy, zejména, vychytávání glukózy, a průtok krve mozkem, enzymy aktivuje redox reakce, snižuje plochu ischemických oblastech mozkové kůry nervových buněk se zvyšuje odolnost proti nedostatku kyslíku a působením toxických látek. Nootropic účinkem na bázi zvýšení produkce v mozkových buňkách dopaminu a noradrenalinu, jakož i - v mezibuněčné neurotransmise acetylcholinu. Je vylučován ledvinami, v mozkomíšním moku je zachován delší než v jiných orgánech a tkáních, to znamená, že má nejvyšší afinitu k tkáně mozku. Může být použito k léčbě dětí s jednoletým věkem, těhotných a kojících žen, a to měřením poměru rizika a přínosu. Používejte opatrně alergiky s nesnášenlivostí fruktózy. Nežádoucí účinky jsou neurologické a dyspeptické. Léčba je dlouhá, používá se v denní dávce 2,4 g, rozdělená na tři jídla před jídlem. Postupně se dávka snižuje na minimum, postupně se ruší. Maximální dávku lze předepsat na začátku léčby denní dávkou 4,8 g. Pediatrický neurolog se počítá s dávkou pro děti (nejvýše 0,03-0,05 g denně).

Léky neuroamických kyselin mohou být předepsány. Například  Phenibut, který zlepšuje krevní oběh v mozku a obnovuje metabolické procesy v buňkách. Zvyšuje intelektuální výkonnost, snižuje negativní psycho-emoční symptomy. V důsledku užívání léku se dostatečně rychle vylepšuje pozornost, paměť, rychlost vnímání a přesnost odpovědí. Dobře vstřebává, tropen do mozkové tkáně. Vylučuje se především ledvinami. To není předepsáno pro děti do osmi let, těhotné a kojící ženy, s jeho nesnášenlivostí. Nežádoucí účinky jsou podobné předchozím lékům, nízkou toxicitou, ale dávkování předepsané lékařem by nemělo být překročeno. Standardní dávka je 0,75-1,5 g denně, rozdělená do tří dávek. Vezměte drogu před jídlem. Starším lidem se nedoporučuje předepisovat nejvyšší dávkování, u dospělých může v případě potřeby denní dávka činit 2,25 g. Děti ve věku 8-14 let obvykle užívají 0,75 g denně.

Glycin, kombinace stejné účinné složky s vitamíny B1, B6, B12, reguluje metabolismus, duševní aktivitu a další oblasti neuropsychlické aktivity. Překonává hematoencefalickou bariéru, nekumuluje se v orgánech a tkáních, vylučuje se ve formě metabolitů: voda a oxid uhličitý. Kontraindikováno pouze v případech alergie na součásti. Lék by měl jmenovat lékaře, standardní dávka předpokládá užívání jedné tablety dvakrát až čtyřikrát denně.

Metabolické procesy v mozkové kůře, výživa buněk a krevní oběh lze normalizovat pomocí přípravků obsahujících pouze vitaminy. Například Ascorutin, obsahující vitamín C a P (rutin), posiluje krevní cévy, příznivě ovlivňuje erytropoézu, zabraňuje trombogenezi. Používá se ve spojení s léky, které ředí krev.

V případech poruch mozkové cirkulace může lékař v závislosti na stavu pacienta předepsat různé komplexy obsahující vitaminy B.

Angiozitida (vitamíny B6, B9, B12) je předepsána s rostoucí koncentrací homocysteinu v séru pro normalizaci v případech poruch mozkové cirkulace. Aplikujte jednu tabletu denně po dobu tří až čtyř týdnů.

Pentovit  navíc k již bylo uvedeno, obsahuje vitamíny B1 a B3, kompenzuje deficit ve svém složení vitaminů, které jsou často pozorovány u neuropsychiatrických poruch, zlepšuje výživu tkání a metabolismus bílkovin, tuků a sacharidů. Před jídlem je po dobu jednoho měsíce předepsáno šest až 12 tablet ve třech rozdělených dávkách.

Je třeba si uvědomit, že vitamíny jsou užívány pouze jako součást komplexní léčby a pouze na předpis lékaře.

Všechny výše uvedené léky, včetně vitamínů, se neslučují s alkoholem.

Fyzioterapeutická léčba zvyšuje citlivost těla na farmakoterapii, což vám umožňuje zkrátit čas na podávání léků a jejich dávkování. V počátečních stádiích onemocnění lze použít nezávisle, obvykle - je součástí léčivého komplexu.

V neurologické praxi se aplikuje: laserová terapie, magnetoterapie, darsonvalizace, léková elektroforéza, kyslík a jod-brom, stejně jako suché uhličité koupele.

Alternativní léčba

Doma můžete také uspořádat kurzy s pacientem - s ním psát diktáty a výklad nebo jen dopisy. Pro účely krmení mozkových buněk a aktivace mozkové cirkulace mohou být v komplexní léčbě použity předepisy pro alternativní medicínu. Nicméně před obnovením mozkových funkcí tímto způsobem je nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem o bezpečnosti vybraných metod a jejich kombinaci s předepsanými léky.

Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob, jak očistit tělo, odstranit toxické látky a obnovit všechny orgány, je vysávat ranní lžíci rostlinného oleje na prázdný žaludek. Obhájci této metody tvrdí, že se chová bezchybně, pouze čas strávený při léčbě závislosti na stupni zanedbávání nemoci z akutních stavů, můžete se zbavit během dvou dnů, a zbavit se chronické - může trvat roky. Pro tuto metodu to udělá každý rostlinný olej, zejména slunečnicový olej, na kterém není na našem území nedostatek. Olej se nanáší nerafinovaně. Když se ráno probudíte, vezměte si lžíce másla v ústech a nasajte ji jako sladkou do úst a snažte se ji dostat pod jazyk. Udělejte to nejméně za čtvrthodinu, protože polknutí obsahu nemůže být, protože je toxické. Na konci procesu by se měl rozlitý do kanalizace nebo dokonce zakopat do země. Při procesu odsávání se olej nejprve zahustí, pak se stává tekutým a změní se na bílou - můžete ho vyplivnout. Po postupu - opláchněte ústa čistou vodou.

Více práce, ale také mnohem příjemnější je čištění těla pomocí řepy kvass. Připraví se následujícím způsobem: tři sekundární kořen mycí kartáč na zeleninu (nejsou čistí!), Snížení jak salát (kostičky) a složené do skloviny pánev objemu tří litrů (může být ve skleněné nádobě), zalijeme dvě polévkové lžíce cukru. Zavřete víko. Infuďte dva dny při teplotě asi 20 ° C a mícháme obsah dvakrát denně. Do misky pak nalít dvě sklenice čistých rozinek (bez jamek). Nechte další týden a míchání obsahu ještě dvakrát denně. Čistící proces začíná osmý den: vezměte lžíci kvasu před čtyřmi jídly. Doporučuje se uspořádat tříměsíční kurz a poté si odpočinout. Hypotonika takové čištění není vhodné, protože řepa snižuje krevní tlak.

Listy relikvie Ginkgo Biloba jsou již dlouho uznávány jako oficiální medicína jako univerzální prostředek pro zlepšení mozkové cirkulace a metabolismu. Rostlina zvyšuje odolnost mozkových buněk vůči hypoxii, má antioxidační vlastnosti, má antispazmodický účinek a zabraňuje vzniku otoků mozku. S jeho pomocí se rehabilitace po operaci mozku, mrtvice a kraniocerebrální trauma objeví mnohem rychleji. Lékárny prezentují různé formy fytopreparace připravené z listů Ginkgo Biloba. Jedná se o léky bez předpisu: tinktury, kapsle, extrakty a oleje. Každá forma vydání je doprovázena instrukcí pro použití.

Tyto léky by neměly být používány v vředu a erozivní léze gastrointestinálního traktu, akutní mozkové a koronární cirkulace, jakož i - gipotonikam, těhotné a kojící ženy, osoby užívající léky na ředění krve.

Alternativní léčitelé nemají námitky proti vnějšímu použití listů Ginkgo Biloba a k léčbě dětí, ale oficiální pediatrie neschválí.

Pro stimulaci metabolických procesů v alternativní medicíně je používána bylinná terapie. Například, následující je vhodné připravit vícesložkovou agenta bylinný čaj: se třemi litry studené vody na 100 g řebříčku a pelyňku, a stejné množství borové pupenů. Vařte v smaltované hrnci a nechte přes noc, vypusťte ráno. Nalijte do hrnce s infuzí kilogramů cukru, nalijte jednu sklenici šťávy z aloe, vše vařte a nechte až do následujícího rána. Opět znovu vypusťte a vařte a pak stiskněte sedm hodin. V této infuzi přidejte kilogram medu světle květů, 500 ml kvalitního koňaku a 100 g befunginu. Dobře promíchejte, rozetřete na skleněné nádoby a trvejte na teplém místě, chráněném před světlem na týden. Pijte jednu polévkovou lžíci třikrát denně půl hodiny před jídlem. Doporučuje se tříměsíční léčba.

Stejným účelem je čerstvá březová šťáva, a nikoli v sezóně - listy nebo ledviny. Výrobky z břízy odstraňují z těla zbytečně zbytečně, stimulují metabolické procesy a podporují omlazení všech orgánů a tkání - pacient se cítí energicky, energický a chytrý. Pro infuzi jsou používány jak mladé listy, tak ledviny a sušeny (prodávány v lékárně). Vyvarujte je rychlostí 10 g pro 200 ml vroucí vody.

K obnovení cerebrálního oběhu v rehabilitačním období po jeho akutním narušení se doporučuje užívat třikrát až čtyřikrát denně třikrát až čtyřikrát denně jednu třetinu sklenky bylinné infuze. Nejprve je nutné smíchat sušené a drcené části rostlin: hrst tymiánu a oregano; dvě hrstky listů máty, kořeny valerijských a kužely chmele; čtyři - listy z pelargónie, květy labazník, trávníček a třezalka. Přidejte pět hrstů vrbového čaje, dobře promíchejte. Pro doplnění termosku dvě lžíce suché směsi a naplnění ½ litru vroucí vody. Nechte na noc, vypusťte si ráno a vezměte si během dne.

trusted-source[18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25]

Homeopatie

Zlepšení výživy mozkových buněk a mikrocirkulace krve ve svých cévách může být zahrnuto do léčebných režimů nebo označeno jako monoterapeutické komplexní homeopatické léky.

Ubiquinone compositum  zajišťuje čištění těla toxinů a toxinů, stimuluje metabolické procesy a tkáňové dýchání, váže volné radikály, snižuje zánětlivé a alergické projevy.

Koenzymový kompozit má stejné vlastnosti díky poněkud odlišnému složení homeopatických složek. Tyto složité léky lze použít s jakýmikoliv přípravky. Používají se jak v akutních poruch prokrvení mozku, žádné zánětlivé nebo infekční procesy v neoplastické nemoci a v období obnovy pro zvýšení odolnosti na hypoxii a vymáhání poruch příjmu potravy, dýchání a krevní oběh. Výrobce doporučuje tyto dva produkty střídat, aby dosáhli rychlého terapeutického účinku a dokonce ani nevylučují možnost jejich současného použití. Standardní kurs zahrnuje nejméně deset injekcí, avšak frekvence podávání a doba trvání léčby by měla být předepsána lékařem. Léky mohou být předepsány pro děti ubiquinonu compositum se nedoporučuje k léčbě těhotných a kojících žen, a použití v takových případech, Koenzym compositum umožněno řešit s lékařem.

Cerebrum compositum  má mnohostranný účinek na práci mozku, včetně zlepšení interakce mezi levou a pravou hemisférou. Zpevňuje stěny cév, zabraňuje křehnutí, má mírný vazodilatátor a spasmolytický účinek, aktivuje buněčnou výživu. Aplikuje se v rehabilitačním období po újmě mozku, akutních poruchách cerebrálního oběhu, neurochirurgických operací, zánětlivých a infekčních onemocnění.

Všechny výše uvedené injekční přípravky se podávají jakýmikoliv prostředky. Agra se objevuje u dětí, obvykle od šesti let, jsou již předepsané dávky pro dospělé. Léky se podávají jednou až třikrát týdně jednou ampule.

Ústně můžete užívat přípravek Ubihinon a Cerebrum compositum, zředit jednu ampulku v 50 ml čisté vody a požívat obsah v průběhu dne ve stejných částech.

Pro účinnější a rychlou rehabilitaci po poruše nervového systému, zejména u pacientů se zvýšenou nervozitou, mohou být použity kapky nebo tablety z  nervové zeleniny. Tato léčiva má příznivý účinek na paměť, zlepšuje psycho-emocionální stav. Možná aplikace v jakémkoli věku.

Nepochybně bude nejstabilnější a nejúčinnější lék, který bude jmenován specializovaným homeopatem individuálně. Homeopatický arzenál se používá v různých obdobích nemoci, jak akutních, tak chronických. První pomoc při poranění různých míst, včetně kraniocerebrálních, je Arnica.

Důsledky zranění a / nebo chirurgických zákroků na mozku jsou dobře kontrolovány léky: Natrium sulfuricum a Helleborus niger. Homeopatické granule Veratrum viride (Veratrum viride) může být přiřazena hemorrhagické a ischemické cévní mozkové příhody, baryt karbonika (Baryta carbonica) a baryt jodičnan (Baryta iodata). Pro obnovení mozkových cév v ischemické zóně se používají Ambra grisea, Lachesis a Phosphorus.

Chirurgická léčba

Pacienti s porušením písemné řeči kvůli akutním poruchám mozkové cirkulace, kraniocerebrálnímu traumatu a mozkovým nádorům mohou být indikováni chirurgickou léčbou. Tato operace může být otevřené a minimálně invazivní zásah, jako je selektivní trombolýzy - rozpouštění trombů uzavírající nádobu, odstranění hematom jako následek mrtvice nebo trauma, novotvary. Rozsah operace je určen typem patologie a stavem pacienta. Někdy chirurgická intervence poskytuje hmatatelné a rychlé výsledky.

Někdy se však samotná neurochirurgická operace stává příčinou agrije.

Prevence

Agraphia opatření bránící rozvoji osobnosti člověka, který má písemné jazykové dovednosti je racionální chování, což je maximální, aby se zabránilo zranění hlavy a opojení a zdravého životního stylu, vývoj profilaktiruet nádorů, záněty, akutní poruchy krevního oběhu v cévách mozku.

Prevence vrozených agrárníků může být vědomým a pragmatickým postojem k narození dětí, který zabrání patologii těhotenství a porodu.

Pokud rodiče objevili příznaky agrije u dítěte, okamžitá aplikace lékařské pomoci, včasná diagnóza a léčba zaručí úspěšné odstranění patologie. Doma se musíte častěji zabývat dětskými řečovými cvičeními, zapisovat je do rozvíjejících se kruhů, zaměřit se na hudební a taneční kurzy.

trusted-source[26], [27]

Předpověď

Léčba této patologie může být prodloužena, avšak v izolované agapii pravděpodobnost zotavení ztracené funkce je poměrně vysoká (mnohem vyšší než u symptomatického komplexu afázie). Velkou roli hraje včasnost zahájené léčby a její složitost.

trusted-source[28]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.