^
A
A
A

Cerebrální edém u novorozence

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 11.04.2020
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

Mozkový edém u novorozenců je proces způsobený nadměrnou akumulací tekutiny v buňkách a intersticiálním prostorem mozku u dítěte. Jedná se o druh protektivní reakce v reakci na poškození mozkové tkáně jakékoliv etiologie. U malých dětí má onemocnění velmi vážné důsledky, takže je nutné diagnostikovat proces v počátečních fázích.

trusted-source[1], [2], [3], [4], [5]

Příčiny cerebrální edém u novorozence

Příčiny edému mozku u novorozenců pocházejí z patogeneze a mohou být zcela odlišné. Někdy se proces rozvíjí tak rychle, že neexistuje žádný způsob, jak zjistit skutečnou příčinu.

Lokalizovaný edém se vyskytuje v malém prostoru mozku a jeho příčinou může být nádor mozkových hemisfér nebo meningů. Takový nádor může přitlačit sousední struktury mozku a narušit krevní oběh v cévách, a pak se proces vyvíjí mechanismem zvyšujícího se tlaku a pronikání kapaliny do buněk. U novorozenců může být nádor následkem intrauterinního účinku faktorů životního prostředí nebo se může rozvinout a růst po narození.

Trauma mozku je jednou z nejčastějších příčin mozkového edému u novorozenců. Lebka dítěte při narození je velmi tvárná vzhledem k tomu, že švy mezi kostimi nejsou pevně roztavené a tam jsou fontanely. Na jedné straně pomáhá při porodu dítěte lépe procházet rodným kanálem, ale na druhé straně je to velmi vážný rizikový faktor pro vznik poškození mozkové tkáně. Při narození je traumata při porodu velmi častá. Mohou být způsobeny patologií ze strany matky, kdy proces narození je nefyziologický s rychlou prací. Mohou se také vyskytnout zákroky od lékařů, u kterých dochází často k poranění plic. V každém případě narození trauma může vést k krvácení nebo hematom, a to je komprese mozkové tkáně s rizikem vzniku lokálního otoku.

Příčinou vzniku generalizovaného otoku je často ischemické poškození mozkové tkáně. Pokud existuje patologie těhotenství, která narušuje krevní oběh v pupočních žilách, vede to k prodloužené ischemii všech fetálních tkání, včetně mozku. Předčasné stárnutí placenty může vést k nedostatku přívodu kyslíku do mozkových buněk, což má vliv na krevní tlak. To vše jsou dalšími rizikovými faktory pro vývoj otoků.

Dalším důvodem vzniku generalizovaného edému mozku je toxický účinek léčivých a toxických látek na buňky. In utero může být dítě postiženo přebytkem alkoholu, který brání vývoji mozku. Pokud je matka před narozením ve stavu intoxikace, potom se dítě narodí alkoholickým syndromem. Tato koncepce spočívá v tom, že mozek dítěte je velmi citlivý na toxické účinky alkoholu. Proto systematický vliv velkého množství alkoholu narušuje poměr glukózy v mozkových buňkách a může způsobit otoky. Po narození dítěte mohou být toxické účinky na mozkovou tkáň způsobeny předávkováním léky, častěji v důsledku nadměrné infúzní terapie. Tekuté přetížení u novorozenců se vyvíjí velmi rychle, vzhledem k jejich tělesné hmotnosti. Proto musí být u těchto dětí velmi opatrná infuzní terapie. Předávkování některými léky: sedativa, antiepileptika mohou také způsobit otoky.

Zánětlivé procesy mozku, jako je encefalitida nebo meningitida, mají přímý dopad na vývoj edému. To je způsobeno tím, že jakýkoli zánět je doprovázen otokem tkáně a zánět mozkové tkáně je doprovázen nárůstem objemu, tj. Edému.

Arterio-venózní malformace jsou jednou z forem vrozené patologie struktury cév, ve které cévy narušují normální průtok krve. To vede k vzniku aneuryzmatů a akumulaci krve v nich. Pokud je taková malformace lokalizována u brainstemu, pak v značných rozměrech může způsobit edém.

trusted-source[6], [7], [8], [9]

Rizikové faktory

Vzhledem k mnoha příčinám edému mozku u novorozenců je vhodné identifikovat rizikové faktory:

 1. porodní poranění je jedním z nejčastějších a přímých rizikových faktorů;
 2. nádory mozku a meningů;
 3. zneužívání alkoholu nebo léků těhotné ženy během těhotenství nebo před porodem přímo;
 4. porušení uteroplacentárního oběhu s vývojem chronické nebo akutní fetální hypoxie;
 5. infekční patologie - absces mozku, encefalitida, meningitida;
 6. vrozené abnormality mozkových cév, které jsou doprovázeny volumetrickými procesy s porušením odtoku tekutiny a rizikem hyperhydratace prostoru mezi buňkami.

Mnoho důvodů pro vznik mozkových otoků u novorozenců naznačuje, že je důležité diagnostikovat samotný edém v době zahájení léčby a příčina může být nalezena již souběžně s léčebnými aktivitami.

trusted-source[10], [11], [12], [13], [14]

Patogeneze

Než začnete mluvit o příčinách otoku, musíte pochopit patogenezi tohoto procesu. Pokud se kapalina hromadí uvnitř buňky, pak se jedná jen o otok, ale pokud se kapalina hromadí v intersticiální tekutině, pak je správnější říci o otoku mozku. V patogenezi neexistují žádné zvláštní rozdíly mezi těmito dvěma podmínkami, ale pro terapeutické taktiky je to velmi důležité.

Za normálních podmínek procházejí mozkové cévy mezi buňkami a dodávají jim kyslík. K tomu dochází na pozadí stabilního tlaku v tepnách, v důsledku čehož kyslík proniká do intersticiálního prostoru a buněk. Avšak v některých případech může tlak v mozkových tepnách vzrůst, což vede k zvýšenému tlaku v intersticiu. Podle fyzikálních zákonů se všechny prvky pohybují směrem k vyššímu tlaku, takže proteiny z krevní plazmy a tekutiny z nádob se procházejí stěnou do interstitia. Takže v prostoru mezi buňkami je více bílkovin, což zvyšuje onkotický tlak. To vede k pohybu tekutiny směrem ke zvýšení onkotického tlaku a k hyperhydrataci mozkových buněk. Ve stěně buňky je poměr iontů sodíku a draslíku porušován takovým způsobem, že se sodík v buňce zvětší. To vede k ještě větším změnám v akumulaci vody v buňkách. Tento proces probíhá velmi rychle a nové buňky se velmi rychle podílejí na patologických změnách. Tím se uzavře kruh a dále se zvyšuje tlak a tím se zvyšuje otok.

Na klinice a průtoku jsou různé typy otoku. Pokud je proces omezen v malém prostoru mozku, je to lokalizovaný edém. Generalizovaný edém je nebezpečnější a je charakterizován difuzní akumulací tekutin zahrnující obě hemisféry. Hlavním principem rozlišování mezi těmito dvěma koncepty je čas, protože velmi rychle lokalizovaný proces může projít celkovým procesem.

trusted-source[15], [16]

Symptomy cerebrální edém u novorozence

Statistiky ukazují, že mozkový edém u novorozenců se vyskytuje ne více než 4% dětí. Mezi příčinné faktory na prvním místě patří porodní poranění jako jedna z nejčastějších příčin otoku. Letální výsledek u dětí s edémem mozku se vyskytuje u 67%, což poukazuje na závažnost problému.

Vzhledem k tomu, že novorozence všech příznaků mají vlastní zvláštnosti toku, pak okamžitě podezřívají, že výskyt mozkových otoků je trochu obtížný. Pokud však došlo k komplikovanému porodu nebo těhotenství, nebo jestliže existují jiné rizikové faktory ve formě narození u dítěte, pak je pod dohledem lékařů. Koneckonců, první známky mozkového edému mohou začít tři dny po poranění, zatímco zdravé děti jsou již propuštěny domů. Lékař by proto měl pozorovat dítě, ale matka by měla věnovat pozornost všem příznakům.

Při otoku se každá buňka zvětšuje velmi rychle, takže se zvyšuje intrakraniální tlak, i když lebka novorozence má fontanely. Všechny příznaky edému jsou spojeny se zvýšeným tlakem. Mohou existovat systémové projevy a místní znaky. Mezi systémové příznaky patří nevolnost, zvracení, bolest hlavy. Ale tyto příznaky u novorozence mají své vlastní charakteristiky. Takže nevolnost u malého dítěte okamžitě způsobuje zvracení, a toto zvracení je jídlo, které bylo snědlo před několika hodinami. Je velmi obtížné takové zvracení ukrást a je obtížné ho napravit, protože vzniká proto, že membrány mozku jsou podrážděny za zvýšeného tlaku. Bolesti hlavy se mohou objevit u novorozence takzvaného „odlivu výkřikem“, ve kterém se dítě pláče a velmi charakteristickou pózu zakidyvaniem hlavu zpět. Pokud se mozkový edém vyvíjí na pozadí infekčního procesu ve formě encefalitidy nebo meningitidy, pak systémové projevy zahrnují také zvýšení tělesné teploty jako reakci na infekční proces. Zvláštností novorozenců je také to, že teplota nemusí růst, ale to nevylučuje infekční proces.

Edém parenchymu mozku u novorozenců je také doprovázen lokálními příznaky. Tyto symptomy se objevují, když dochází ke kompresi v určitých oblastech mozkové kůry. Častěji se projevuje parézou nebo paralýzou určité části těla nebo u novorozenců jsou často křeče. Záchvaty mohou začít s jednoduchým trhnutím brady a během několika sekund se mohou rozšířit na celé tělo. Často dochází ke třesku s malou amplitudou, krátkodobé retardaci dechu, poruchám zraku s horizontálním nystagmem. Existují také ohniskové a generalizované křeče. Jedním ze specifických symptomů u novorozenců, které naznačují začátek procesu poškození kůry, je otevírání očí.

Také charakteristika edému, která se postupně zvětšuje, výskyt souborem příznaků, jako je zvýšení dráždivosti. Neuroreflex zvýšené rozrušení syndrom projevuje zvýšená spontánní pohybovou aktivitu, neklidný spánek povrch, časté pláč unmotivated, obnovu a nepodmíněný šlachových reflexů, svalové dystonie, třes a brada končetiny, emoční labilita.

Syndrom vegetativní dysfunkce také dochází při edému. Projevuje mramorování kůže, procházející cyanóza, respirační arytmie a srdeční aktivity, poruchy termoregulace a dysfunkce gastrointestinálního traktu s příznaky pilorospazme, přetrvávající regurgitace, zvýšení peristaltiky, zácpa, zvracení, přetrvávající podvýživy. Tyto příznaky mohou být izolována a může na první pohled zdát, pak je těžké myslet na edému.

Cerebrální edém u novorozence během porodu se často vyskytuje s doprovodným porodem. Pak mohou první příznaky začít po narození, kdy dítě nemůže dýchat, nebo se začnou křeče. To je přímá indikace pro resuscitaci.

Pokud jde o šíření edému, je třeba poznamenat několik typů této patologie, které se liší klinicky.

Mírný edém mozku u novorozenců je, když se proces nerozšíří tak rychle a je snadno přizpůsoben korekci. Morfologické změny v mozku v určitém stupni v budoucnu nevedou k výraznému organickému neurologickému deficitu.

Současně dochází k poruchám hemolytické dynamiky s mírným hypertenzním syndromem, diapedickými subarachnoidálními krváceními, místními zónami mozkového edému. Klinické projevy mohou být také minimální.

Periventrikulární cerebrální edém u novorozenců je edém v oblasti kolem komor. Častěji je tento edém pozorován při ischemickém poškození mozku v důsledku akutní nebo chronické hypoxie dítěte in utero nebo již při porodu. Tento typ edému s včasnou diagnózou nemá rychlé rozšíření s rizikem klíčení mozku. Mohou však existovat další komplikace.

Edém mozkových komor u novorozence se často vyskytuje v důsledku intra-žaludečního krvácení. To vede ke zvýšení objemu, který tlačí parenchymu kolem komor a způsobí otok. Pak se klinice tohoto otoku rozvíjí na pozadí příznaků poruchy vědomí dítěte.

trusted-source[17], [18], [19]

Komplikace a důsledky

Důsledky a komplikace edému mozku u novorozence mohou být velmi závažné a mohou mít okamžité a zpožděné následky. Smrtelný výsledek je nejhorší důsledkem edému mozku. S předčasnou taktikou léčby nebo za přítomnosti jiných patologií vede cerebrální edém k dislokaci středních struktur a křeče. To se vyznačuje pronikáním medulla oblongata do velkého okcipitálního foramenu lebky, ve kterém se nachází centrum dýchání a kardiovaskulární systém. Proto může být smrt v tomto případě okamžitá.

Komplikace edému mohou být vzdálená a mohou projevit celoživotní zhoršení motorické aktivity, jevy dětské mozkové obrny, křeče. Za přítomnosti periventrikulárního edému mohou na těchto místech vznikat cysty, které v budoucnu mohou vést k trvalému narušení motorické aktivity dítěte. Pokud se objevil edém zahrnující komorový systém mozku, může se jednat o hydrocefalus. Toto je porušení odtoku mozkové tekutiny, což vede ke zvýšení velikosti hlavy.

Důsledky patologie jsou tedy velmi závažné a prokazují potřebu důkladné diagnostiky a včasné léčby.

trusted-source[20], [21], [22], [23], [24]

Diagnostika cerebrální edém u novorozence

Při diagnostice takové patologie má na prvním místě důležitou roli anamnéza. Koneckonců, jestliže dítě trpí poranění plic nebo příznaky meningitidy, pak se zdá, že jakýkoli příznak z centrálního nervového systému je považován za fenomén otoku a okamžitě se začne jednat. Potvrzení diagnózy může být provedeno již souběžně s lékařskými opatřeními.

Symptomy, které by měly vést k myšlence na postižení CNS, jsou silný výkřik dítěte, nezdravé zvracení, křeče, agitovanost nebo deprese dítěte, patologické reflexe. Při vyšetření je třeba dbát na pozici dítěte, svalový tonus, nystagmus, patologické reflexe. Pozice dítěte s hřbetou hlavou je příznakem možné meningitidy, včetně otoku. U novorozenců je jedním z povinných příznaků poškození mozku pozitivní známkou Lessugy. Za tím účelem musí být dítě zvednuto v podpaží a vytahuje nohy do kufru, pak je příznak pozitivní. Pokud se objeví některý z těchto příznaků, měli byste okamžitě začít diagnostikovat.

Analýzy, které je třeba provést dětem s mozkovým edémem, by měly být minimálně rušivé, ale zároveň informující. Proto je obecný krevní test považován za povinný, což umožní určit infekční změny nebo hemoragické procesy.

Když se objeví mozkové příznaky, je nutné provést bederní punkci. To vám umožní rozlišit meningitidu, krvácení a snížit hydrocefalický syndrom. Pokud je v mozkomíšním moku přítomna krev, můžete mluvit o intragastrickém krvácení a další výzkumy mohou potvrdit přítomnost zánětlivého procesu a potvrdit či vyloučit meningitidu. Je však třeba poznamenat, že při nejmenším podezření na otok je punkce kontraindikována. Prioritou jsou proto neinvazivní diagnostické metody.

Instrukční diagnóza edému zahrnuje použití ultrazvukové diagnostiky. Pomocí ultrazvuku mozku pomocí fontanely můžete provádět změny v parenchymu a v komorovém systému.

Je použita jiná metoda instrumentální diagnostiky - to je Dopplerencephalography. Jedná se o jeden z nejmodernějších metod, který vám umožní studovat tok krve v mozkových tepnách. V případě lokálního otoku mohou dojít ke změnám ve formě poklesu perfúze krve určité tepny.

trusted-source[25], [26]

Diferenciální diagnostika

Diferenciální diagnóza by měla být prováděna s hypoxicko-ischemickým poškozením centrálního nervového systému, vrozenými malformacemi mozku, primárním hydrocefalusem, intrauterinními infekcemi s poškozením nervového systému. Obtížnost diferenciace spočívá v tom, že tyto patologie mohou být doprovázeny příznaky lokálního edému nebo edému parenchymu mozku již během dekompenzace. Proto se po relitaci akutních stavů provádí pečlivá diferenciální diagnostika.

Léčba cerebrální edém u novorozence

Edém mozku v období novorozenců je velmi vážná diagnóza, která může mít komplikace v budoucnu. Proto lze léčbu rozdělit do dvou podmíněných stadií: nouzové a rehabilitační léčby.

Hlavním prvkem léčby edému je aktivní dehydratace. To vám umožní snížit koncentraci tekutiny v mozkových buňkách a snížit otoky. Léky, které se používají k rehydrataci otokem, jsou osmotické diuretiky. Mezi ně patří mannitol, stejně jako saluretická lasika.

 1. Manitol  je osmotický diuretikum, který působí zvyšováním odtoku tekutiny z tkání, čímž se zvyšuje filtrace v glomerulích, a tím se kapalina v tubulích nereabsorbuje. Lék tedy zvyšuje osmotický tlak v cévách mozku a způsobuje pohyb tekutiny z mozkových buněk do cév. Díky tomuto účinku se zlepšují reologické vlastnosti krve a kyslík lépe proniká do kortikálních buněk. Toto působení léčiva trvá čtyři až šest hodin, dokud jeho koncentrace není větší v cévní lůžku než v tkáních. Opakované podávání léku se proto musí provést po takovém čase. Dávka léku je 0,5 gramu na kilogram tělesné hmotnosti dítěte 20% roztoku. Nežádoucí účinky - bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, dlouhodobé užívání - dehydratace a hypernatrémie. Bezpečnostní opatření - s vrozenými srdečními chorobami používejte s velkou opatrností.
 2. Furosemid  je smyčková diuretika, která působí v proximálních tubulích, má rychlý diuretický účinek. Sníží absorpci sodíku v ledvinách, ale také má přímý účinek na edém mozku tím, že snižuje syntézu mozkomíšního moku. A účinek snižování nitrolebního tlaku se rovná rychlosti odstraňování tekutiny z těla, což umožňuje rychle snížit riziko komplikací v edému. Způsob aplikace léku může být intravenózní a intramuskulární. Dávka je 0,5 až 1 miligram na kilogram tělesné hmotnosti dítěte. Vedlejší účinky - hypovolémie, hypokalémie, metabolická alkalóza, zhoršená tolerance glukózy, hypertenze, srdeční arytmie, akutní tubulointersticiální nefritida, zvracení, průjem, aplastické anémie.
 3. Glukokortikoidy  zaujímají významné místo při léčbě edému mozku kvůli široké škále jejich vlastností. Snižují propustnost stěn mozkových neuronů pro sodík a vodu a snižují syntézu mozkomíšního moku. V případě, že má otok infekčního původu nebo existuje podezření, meningitidy a encefalitidy, snižují zánět krbu a normalizovat funkci mozkových cév. Můžete použít jakoukoli drogu s výpočtem pro dexamethason: dávka může být 0,3 -0,6- 0,9 mg na kilogram jedné dávky. Opakujte příjem každých čtyři až šest hodin. Bezpečnostní opatření - abyste zabránili odstranění léku, musíte udržovat interval mezi hormony a diuretiky nejméně po dobu 15 minut. Nežádoucí účinky - hypoadrenalismu, septiky komplikace, tromboembolické komplikace, osteoporóza, svalová atrofie, hypokalémie, retence sodíku, leukocytosis, trombocytóza, přidružené nemoci. Pro prevenci vedlejších účinků kortikosteroidů by měla být podávána v souladu s denním rytmem po prvním dni přijetí, postupné snižování dávky na 4-6 denní terapie (prevence abstinenčního syndromu a adrenální atrofii) k, přičemž jmenování přípravky draslíku, vápníku a vitaminu D.
 4. Dítě s edémem mozku je léčeno pouze v jednotce intenzivní péče, takže je okamžitě přeneseno na umělou ventilaci plic. Ventilátor má terapeutický účinek tím, že snižuje tlak CO2 v nádobách. To zase způsobuje křeče nádob, které nejsou poškozené a jsou normálně regulovány a způsobují dodatečný průtok krve do poškozených oblastí. Použití ventilace v režimu hyperventilace v krátkých kúrach může snížit intrakraniální tlak již 2 hodiny.
 5. Vedle hlavních léků se také používá infuze izotonických roztoků v režimu nulové vodní bilance. Udržujte kyselé a zásadité rovnováhy krve pomocí kontroly a infúze bikarbonátu. Je také nutné kontrolovat reologické vlastnosti krve, protože je snadné vést k hyperkoagulaci.

Léčba mozkových otoků je velmi náročný úkol, který vyžaduje mnoho znalostí a praktických dovedností. Pozitivní dynamika je pozorována po prvním dni a ve dvou až třech týdnech může být dítě již propuštěno. Důsledky však mohou být vážné a fyzioterapie a alternativní prostředky jsou již ve stádiu obnovy.

Fyzioterapeutická léčba dětí s motorickým postižením po přeneseném edému mozku je jednou z hlavních metod rehabilitace. K tomuto účelu můžete využít různé metody - masáže, fyzioterapie, fyzioterapie, reflexologie. Hlavní typ masáže závisí na mnoha faktorech: přítomnosti hypertonických nebo hypotonických svalů u dítěte, narušení motorické aktivity a stavu kognitivních funkcí. Klasická masáž zahrnuje hladení, třást, plstění, hnětení, tření, tření, stínování. Současně se používá segmentální, kruhová masáž akupresura (kombinace inhibiční a stimulační akce). Také se zvýšeným svalovým tonusem se doporučují speciální cvičení pro všechny svalové skupiny s alternativním postižením horních a dolních končetin.

Vitamíny mohou být použity při syndromu dětské deprese. Pro tento účel je doporučen Encefabol. Je to derivát molekuly pyridoxinu (vitamin B6) a má komplexní trofický účinek na úrovni neuronů a gliálních elementů. Léčivo aktivuje výměnu glukózy v mozkových tkáních, snadno prochází hematoencefalickou bariérou, má antioxidační vlastnosti a stabilizuje procesy interneuronálního přenosu. Encephabol má pozitivní účinek na mikrocirkulaci mozku, zlepšuje plasticitu erytrocytů a zvyšuje hladinu ATP v nich. Lék je podán ve dvou formách: 100 mg tableta č. 50 a suspenze ve 200 ml lahvích (100 mg v 5 ml). Schémata předepisování pro děti prvních měsíců života - 1 ml suspenze (20 mg) každé ráno po dobu jednoho měsíce, u dětí do jednoho roku se denní dávka postupně zvyšuje na 5 ml (100 mg).

Actovegin je vitaminový přípravek obsahující aminokyseliny, oligopeptidy, nukleosidy, mikroelementy, elektrolyty, meziprodukty metabolismu lipidů. Lék úplně postrádá proteiny, protilátky a pyrogeny. Vzhledem k nízké molekulové hmotnosti prochází přes hematoencefalickou bariéru. Actovegin zvyšuje účinnost energetických procesů na úrovni buněk zvýšením akumulace glukózy a kyslíku. Zvyšování transportu glukózy a kyslíku a zvýšení intracelulárního využití zrychluje metabolismus ATP, což zase zvyšuje energetické zdroje buňky. Použití mastných kyselin a aminokyselin stimuluje intracelulární proteinovou syntézu a výměnu nukleových kyselin. Spolu s tím dochází k aktivaci cholinergních procesů ak akcelerované eliminaci toxických metabolických produktů. Proto použití tohoto léčiva v období obnovy zrychluje zotavení a zotavení po přeneseném edému mozku. Léčivo se používá v časném časovém období obnovy parenterálně (intravenózně a intramuskulárně), ne více než 20 mg / den. Po dobu 15-20 dnů, pak perorálně v dávce 50 mg 2-3krát denně po dobu 1,5-2 měsíců.

Alternativní léčba otoků mozku

Alternativní metody léčby otoků mozku u novorozenců se používají blíže k prvnímu roku života, kdy lze vidět ty nebo jiné změny, které jsou předmětem korekce.

 1. Hlína je známá pro své léčebné vlastnosti pro děti se spastickými svalovými projevy nebo s hyperkinetickými poruchami. Pro léčbu můžete mít uvnitř infuzi hlíny. Z tohoto důvodu je modrá hlína nejvhodnější. Sklenici vařené vody je třeba smíchat s lžičkou jílu a třikrát denně vyndat lžíci tohoto roztoku. Masáže s modrou hlínou jsou velmi užitečné. Chcete-li to udělat, musíte šířit jíl na končetinách nebo spasmodické svaly a masáž lehkými pohyby.
 2. Koupel s léčivými bylinami - to je velmi dobrá metoda pro léčbu nervového systému a obnovení funkce buzení nebo inhibice. Pokud dítě po přeneseném otoku zvýšilo excitabilitu a hypertonické svaly, musíte si užít 1-2 krát týdně osušku. Chcete-li to udělat, suché trávy oves je třeba naléhat v litru vody a přidat do teplé lázně. Pokud naopak hypotonus u dítěte dominuje snížená motorická aktivita, pak v tomto případě musí být lázeň zachycena jehlou.
 3. Speciální gymnastika doma s třením svalů s míčky. Používejte tento lék každý den. Nejlepší věc je pro matku, aby se to dozvěděla od doktora-masérka a dokázala to udělat sama, s přihlédnutím k zvláštnostem porušení dítěte.
 4. Tráva paliva musí být nalít sto gramů olivového oleje a trvat na tři dny na tmavém místě. Poté musíte svaly protřít roztokem oleje a jemně maskovat.

Bylinné ošetření má mnoho pozitivních výsledků, protože bylinky mohou ovlivňovat svaly, nervové zakončení a díky tomu stimulují práci autonomního nervového systému. Pokud po otoku mozku má dítě konvulzivní syndrom, pak je vedle léčivých prostředků velmi důležité opravit práci nervového systému pomocí bylin.

 1. Velmi dobrý účinek při léčbě otoku a jeho účinků je tinktúra bylinek rue a mordant. K tomu, aby 30 gramů byliny rue a stejný počet semen, nalít vařenou vodu a trvat. Je třeba dítě dát dvě kapky třikrát denně. Pokud vaše matka kojí, můžete mít takovou infuzi s vaší matkou.
 2. Pokud po otoku dítěte dochází k poruchám v koordinaci pohybů, pak jsou květy periwinkle v této oblasti vynikající. Pro přípravu tinktury na sklenici horké vody, vezměte 50 gramů suchých listů. Poté, co trváte na tom, musíte tuto sklenici vody dvakrát zředit a nechat dítě vypít čajovou lžičku v noci.
 3. Grapefruitová bylina může být použita pro konvulzivní syndrom. K tomu je třeba připravit vodní roztok 20 gramů trávy a 300 gramů vody. Musíte dávat tři kapky třikrát denně.

Homeopatie při léčbě edému mozku může být také použita po dlouhou dobu v období obnovy.

 1. Cannabis indica je prostředek homeopatického původu, který se používá ke zlepšení nervového vedení se zvýšenou spastickou svalovou aktivitou. Vyrábí se ve formě granulí typu mono. Dávkování léku pro dítě na počátku terapie - dva pelety třikrát a ve vážnějších případech se dávka zdvojnásobí. Mohou se objevit vedlejší účinky ve formě bledé kůže a sliznice dítěte, stejně jako nedobrovolné záškuby svalů, které rychle procházejí.
 2. Tarrantula sp. 30 je lék, který zlepšuje trofismus svalů a stav eejrononů mozku a zlepšuje kognitivní schopnosti dítěte. Produkuje se v granulích a v takovém ředění je nutné užít jednu granulu třikrát denně. Nežádoucí účinky mohou být ve formě břišních křečí. Opatření - nepoužívejte alergie na med.
 3. Sokale kornutum - používá se k nápravě syndromu hyperexcitability s výraznými vegetativními poruchami. Léčivo se používá v granulích - dva granule čtyřikrát denně. Nežádoucí účinky mohou být ve formě ospalosti nebo ztráty chuti k jídlu, pak by měla být dávka snížena.
 4. Nervochel je kombinovaný lék, který lze použít při křečovém syndromu. Obsahuje bromid draselný, zapalování, valerián, zinek. Tyto léky snižují zvýšenou excitabilitu a křečovou bdělost. Pro použití u dětí od 1 roku můžete užívat polovinu tablet třikrát denně, po třech letech můžete použít celou tabletu. Průběh léčby je od dvou týdnů do jednoho měsíce. Nežádoucí účinky mohou být ve formě alergických projevů.

Alternativní metody léčby mohou být použity pouze na doporučení lékaře a neměly by být vyloučeny hlavní farmakoterapie.

Chirurgická léčba edému může být prováděna s neúčinností léků a za určitých podmínek. Pokud je otok způsoben nádorem, pak během neurochirurgické léčby tohoto nádoru je lokální edém korigován. Někdy je potřeba snížit intrakraniální tlak, pak mohou pitvat meningy skrz fontanely a provádět dekompresi.

trusted-source[27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34]

Prevence

Prevence edému mozku je nešpecifická a spočívá v přísném dodržování všech doporučení pro zdravé těhotenství a porod. Je velmi důležité vyloučit faktory, které by mohly vést k traumatu dítěte nebo infekční nemoci po narození. Správná péče a prevence zranění hrají klíčovou roli.

trusted-source[35], [36], [37], [38], [39], [40]

Předpověď

Prognóza edému mozku u novorozenců pro zotavení není příliš příznivá, protože proces postupuje rychle. Často není možné zastavit edém a letální prognózu. Místní otok má však lehčí tok. Pokud dítě trpí mozkovým edémem, může dojít k porušení motorické aktivity, kognitivních funkcí a dalších poruch.

Edém mozku u novorozence je neobvyklá patologie, ale vzhledem k vysoké mortalitě a komplikacím je důležité vědět to co nejvíce. Příčinou může být trauma nebo infekční činidlo, které postihuje kliniku. Jakékoli porušení na straně dítěte spojené s centrálním nervovým systémem by mělo být považováno za možný edém a okamžitě přejít k naléhavým opatřením.

trusted-source[41], [42], [43], [44]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.